Sobótka - Opole - trasa

Jak dojechaæ z Sobótki do Opola

D³ugo¶æ trasy: 114 km
Czas przejazdu: 1 godz. 24 min


Trasa z Sobótki do Opola

1
Kieruj siê na plac Wolno¶ci na pó³noc
[59 m, 1 min]
2
Kontynuuj wzd³u¿ Wroc³awska
[6,6 km, 10 min]
3
Skrêæ w prawo w Trasa 35
[14,6 km, 13 min]
4
Na rondzie pierwszy zjazd
[0,4 km, 1 min]
5
Skrêæ w lewo na rozwidleniu w S8
[1,5 km, 1 min]
6
Zjed¼ w kierunku 4
[72,0 km, 39 min]
7
Zjed¼
[0,6 km, 1 min]
8
Dalej prosto
[0,4 km, 1 min]
9
Na rondzie pierwszy zjazd w Trasa 46
[9,0 km, 7 min]
10
Skrêæ w prawo
[89 m, 1 min]
11
Na rondzie pierwszy zjazd
[2,3 km, 2 min]
12
Jed¼ dalej prosto przez Wroc³awska
Przejed¼ przez 2 rond(a)
[5,4 km, 8 min]
13
Skrêæ w lewo w Nysy £u¿yckiej
[0,7 km, 1 min]
14
Skrêæ w drug± w prawo w kierunku Henryka Sienkiewicza
Miejsce docelowe bêdzie po prawej stronie
[0,5 km, 2 min]


Zobacz trasê powrotn±:
Opole - Sobótka

Jak dojechaæ z Sobótki do innych miast


Jak dojechaæ z Opola do innych miast