Radom - Ĉmielów - trasa

Jak dojechaĉ z Radomia do Ĉmielowa

D³ugoĥĉ trasy: 75,8 km
Czas przejazdu: 1 godz. 17 min


Trasa z Radomia do Ĉmielowa

1
Kieruj siê Plac Kazimierza Wielkiego na zachód w stronê Miko³aja Reja
[78 m, 1 min]
2
Zjedĵ z ronda na Jacka Malczewskiego
[0,4 km, 1 min]
3
Skrêĉ w prawo w Kazimierza Kelles-Krauza
[0,9 km, 2 min]
4
Skrêĉ w prawo w 25 Czerwca
[0,6 km, 2 min]
5
Skrêĉ w lewo w Juliusza S³owackiego
Przejedĵ przez 1 rondo
[5,3 km, 7 min]
6
Kontynuuj wzd³uż Radomska
[3,5 km, 4 min]
7
Kontynuuj wzd³uż Juliusza S³owackiego
[2,7 km, 3 min]
8
Jedĵ dalej prosto przez Rynek
[0,1 km, 1 min]
9
Kontynuuj wzd³uż Konopnickiej
[4,4 km, 4 min]
10
Kontynuuj wzd³uż Trasa 9/E371
[13,1 km, 11 min]
11
Skrêĉ w prawo w Podzamcze
[0,2 km, 1 min]
12
Kontynuuj wzd³uż B³aziñska
[1,7 km, 2 min]
13
Kontynuuj wzd³uż Trasa 9/E371
Przejedĵ przez 1 rondo
[32,0 km, 28 min]
14
Na rondzie zjazd nr 3 w Aleja 3 Maja
[0,5 km, 1 min]
15
Na Rondo Republiki Ostrowieckiej zjazd nr 2 w Sandomierska
[1,1 km, 2 min]
16
Kontynuuj wzd³uż Zygmuntówka
[1,8 km, 2 min]
17
Kontynuuj wzd³uż Trasa 755
[7,3 km, 8 min]


Zobacz trasê powrotnħ:
Ĉmielów - Radom

Jak dojechaĉ z Radomia do innych miast


Jak dojechaĉ z Ĉmielowa do innych miast