Lublin - Ĉmielów - trasa

Jak dojechaĉ z Lublina do Ĉmielowa

D³ugoĥĉ trasy: 105 km
Czas przejazdu: 1 godz. 42 min


Trasa z Lublina do Ĉmielowa

1
Kieruj siê Królewska na zachód w stronê Plac Katedralny
[0,3 km, 1 min]
2
Kontynuuj wzd³uż Lubartowska
[0,4 km, 1 min]
3
Skrêĉ w lewo w Aleja Solidarnoĥci
Przejedĵ przez 1 rondo
[2,7 km, 4 min]
4
Skrêĉ w lewo w Aleja Genera³a W³adys³awa Sikorskiego
[1,0 km, 1 min]
5
Na Rondo Honorowych Krwiodawców zjazd nr 1 w Aleja Kraĥnicka
[0,5 km, 1 min]
6
Kontynuuj wzd³uż Aleja Kraĥnicka
[0,4 km, 1 min]
7
Kontynuuj wzd³uż Aleja Kraĥnicka
[0,7 km, 1 min]
8
Kontynuuj wzd³uż Aleja Kraĥnicka
[0,9 km, 1 min]
9
Kontynuuj wzd³uż Aleja Kraĥnicka
[0,6 km, 1 min]
10
Kontynuuj wzd³uż Aleja Kraĥnicka
[3,3 km, 4 min]
11
Kontynuuj wzd³uż Trasa 19
[36,6 km, 31 min]
12
Skrêĉ ³agodnie w lewo, pozostajħc na Trasa 19
[1,5 km, 2 min]
13
Na rondzie zjazd nr 2 w Trasa 74
[40,0 km, 35 min]
14
Skrêĉ w lewo, pozostajħc na Trasa 74
[2,5 km, 3 min]
15
Skrêĉ w prawo w Trasa 755
Przejedĵ przez 1 rondo
Miejsce docelowe bêdzie po lewej stronie
[13,9 km, 16 min]


Zobacz trasê powrotnħ:
Ĉmielów - Lublin

Jak dojechaĉ z Lublina do innych miast


Jak dojechaĉ z Ĉmielowa do innych miast